Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2014

spectrum
20:35
Jestem pokiereszowany, podziurawiony. Materiał przetarty. Gdzie nie spojrzysz tam mnie już nie ma.
— Ochocki, Vithren, świecidełko.
Reposted bysamotnynawigator samotnynawigator

November 10 2013

spectrum
11:45
Są 4 rzeczy których nie można cofnąć: Kamień, który został rzucony. Słowo, które zostało powiedziane. Okazja, której się nie wykorzystało. Czas, który przeminął.
— Ot co.
spectrum
11:41
3729 1c82 390
Reposted fromwestern-feeling western-feeling via5thSky 5thSky
spectrum
08:44
Jak często nie potrafisz zamknąć pewnego rozdziału w życiu, bo wewnętrznie czujesz, że tak naprawdę tego nie chcesz. Na siłę próbujesz coś zatrzymać, chociaż wiesz, że to do niczego nie prowadzi.
— R.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness via5thSky 5thSky
spectrum
08:44
Brak powodów, żeby zostać to dobry powód, by odejść.
Reposted fromshapeofmyheart shapeofmyheart viamzem mzem

November 09 2013

spectrum
20:23
Nauczyłem się, żeby nigdy nie oczekiwać zbyt wiele, Dante. To jedyna prawdziwa lekcja jaką otrzymałem.
— Lilith SaintCrow - Working for the Devil
Reposted frommefir mefir vialionheart lionheart
spectrum
20:18
Reposted frombethgadar bethgadar viamattieu mattieu
spectrum
12:26
Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Mikołaj Gogol
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viamastema mastema
spectrum
10:12
- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą. 
- Czym jest ‘to’?
- Przyszłością.
— Glattauer Daniel
Reposted fromizvi izvi viaszarakoszula szarakoszula
spectrum
10:09
Zawsze twierdziłem, że wkurwiona kobieta może więcej.
— Kuba Wojewódzki
Reposted frommemyself memyself viainherownway inherownway
10:08
5978 7767
Reposted fromdeviate deviate viashirohato shirohato

November 08 2013

spectrum
19:16
Listopad, niemal koniec świata, kilka minut przed zmierzchem.
— Marcin Świetlicki, Listopad
Reposted fromzoozia zoozia viamishasta mishasta
spectrum
18:52
Reposted frompanimruk panimruk viazapachsiana zapachsiana
spectrum
17:58
4439 bb13 390
Reposted fromzium zium viapoppyseed poppyseed
spectrum
17:58
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stchura, dzienniki
Reposted fromDYM DYM viapoppyseed poppyseed
spectrum
17:29
W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne.
— Tuwim
spectrum
15:06
2313 61aa 390
Reposted fromjelonek jelonek viatobecontinued tobecontinued
14:14
spectrum
13:48
Chyba każdy z nas kiedyś był inny.
— Jodi Picoult
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamefir mefir
spectrum
13:31
To samo gówno, tylko dzień inny.
— Skazani na Shawshank
Reposted fromraita raita viaironicdreams ironicdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl